Ρύπανση - Μόλυνση
1. προσπαθήσετε να ορίσετε τις έννοιεςΡύπανση και Μόλυνση.Για να γίνει αυτό θα ερευνήσετε εκτός από το σχολικό βιβλίο και δύο ακόμη πηγές. π.χ. ένα ετυμολογικό λεξικό.
Κατόπιν θα εντοπίσετε τις διαφορές.Αυτό μπορείτε να το παρουσιάσετε με όποιον τρόπο θέλετε ( κείμενο, σχέδιο-ζωγραφική, εικόνα ή και animation)2. Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να αναζητηθεί η σημασία της λέξης
Λύματα
( Ετυμολογία της λέξης και πώς προκύπτουν τα λύματα). Θα εξασφαλίσετε φωτογραφίες για αυτά και θα τα αναρτήσετε σε αυτή τη σελίδα.

Εδώ μπορείτε, να κάνετε ασύγχρονη συζήτηση

Subject Author Replies Views Last Message
No Comments

Χώρος για την εργασίαΑπαντήσεις από τη μαθήτρια Γεωργίου ΦωτεινήΕΡΩΤΗΣΗ 1.

Σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο της Β' Γυμνασίου μόλυνση είναι όταν σε ένα οικοσύστημα αναπτύσσονται παθογόνοι μικροοργανισμοί,με κίνδυνο την εξάπλωση ασθενειών και ρύπανση είναι όταν τα λύματα καταλήγουν χωρίς επεξεργασία στους υδάτινους αποδέκτες και μεταφέρουν σε αυτούς ουσίες που την προκαλούν(την ρύπανση).Σύμφωνα με το ελληνικό λεξικό (πατάκη) μόλυνση είναι η μετάδοση παθογόνων μικροβίων και ρύπανση είναι το ουσιαστικό του ρήματος ρυπαίνω που σημαίνει : βρομίζω και μολύνω!

και τέλος

Σύμφωνα με την βικιπαίδεια μόλυνση ονομάζεται ονομάζεται η είσοδος και δράση ενός παθογόνου μικροοργανισμόού σε ένα ζωντανό οργανισμό και ρύπανση του νερού ονομάζεται η γεωργία με τα λιπάσματα, η βιομηχανία με τα απόβλητα και οι κατοικίες με τα λύματα, τα φυτοφάρμακα και τα ζιζανιοκτόνα που έχουν μολύνει τα υπόγεια υδροφόρα κοιτάσματα, με αποτέλεσμα να έχει μειωθεί η ποσότητα του πόσιμου νερού και να καθίστανται οι θάλασσες λιγότερο κατάλληλες για την υδρόβια ζωή. Το πρόβλημα αυτό επιδεινώνεται από την υπερεντατική αλιεία.ΕΡΩΤΗΣΗ 2.

Μια διαφορά μεταξύ της μόλυνσης και της ρύπανσης είναι ότι η μόλυνση είναι μια μορφή ρύπανσης κατά την οποία παρατηρείται η παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών στο περιβάλλον ενώ στην ρύπανση παρατηρείται η παρουσία ρύπων.ΕΡΩΤΗΣΗ 3.


Σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο της Β' Γυμνασίου λύματα είναι τα υγρά απόβλητα από κατοικίες,βιομηχανίες,αγρούς και άλλα..


Σύμφωνα με το ελληνικό λεξικό (πατάκη) λύματα είναι τα νερά της αποχέτευσης / βιομηχανικά απόβλητα.

Σύμφωνα με την βικιπαίδεια ο όρος λύματα αναφέρεται στα υγρά απόβλητα από τις κατοικίες (οικιακά λύματα) και τα υγρά απόβλητα από τις συνήθεις δραστηριότητες μιας πόλης (αστικά λύματα).

Ετυμολογία:

Η λέξη "¨λύματα" είναι το ουσιαστικό του ρήματος "λυμαίνομαι".